Laat incidenten niet de toekomst van uw bedrijf bepalen.

Welkom bij PHB Financieel Adviseurs zakelijke schadeverzekeringen

Verzekeringen zijn voor veel ondernemingen noodzakelijk. Bepaalde risico’s kan een onderneming gewoonweg niet dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van een onderneming betekenen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven die worden getroffen door een grote schade binnen een jaar failliet is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de risicodekkingen niet jaarlijks gemonitord worden op de ontwikkelingen en/of veranderingen van de onderneming. Dit probleem komt vaak pas aan het licht als er schade ontstaat. Vaak blijken dan de bestaande verzekeringsovereenkomsten qua verzekerde belangen, voorwaarden en/of clausulering niet aan te sluiten op de werkelijke situatie, met als gevolg dat de verzekeraar niets of slechts gedeeltelijk uitkeert.

Hoe is onze dienstverlening opgebouwd?

Belangrijk deel van onze samenwerking met de ondernemingen is allereerst de jaarlijkse bedrijfsrisico analyse, ten tweede de interactie tussen u en de verzekeringsadviseur van PHB Financieel Adviseurs bij tussentijdse veranderingen. De dynamiek van een onderneming vraagt soms om meer aandacht dan een eenmalig consult. Als beide samenwerkende partijen weten waar de wederzijdse verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken liggen, is er al een gezonde basis van risico-reductie. Kortom, bij de uitvoering van onze werkzaamheden zijn wij graag een onderdeel van uw organisatie.

9

Kennismaking

9

Risico intake maken

9

Risico analyse en profiel omschrijven

9

Verzekeraars briefing maken

9

Netto inkopen verzekering

9

Offerte bespreking

9

Jaarlijks beheer en risico analyse

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Wij zijn er om u te assisteren, u kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of social media.